Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Plaats advertentie

Algemene Voorwaarden van Tweedehandse.nl.

Op de inhoud en het gebruik van Tweedehandse.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Tweedehandse.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Tweedehandse.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Tweedehandse.nl, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van Tweedehandse.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities

 • Tweedehandse.nl
  Alle pagina's die deel uit maken van de website http://www.tweedehandse.nl.
 • Advertentie
  Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op Tweedehandse.nl.
 • Adverteerder
  De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op Tweedehandse.nl.
 • Gebruiker
  Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van Tweedehandse.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of het bieden op advertenties.
 • Schade
  Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.Registratie

 • Het plaatsen van advertenties op Tweedehandse.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op Tweedehandse.nl, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
 • Aan het registreren op Tweedehandse.nl zijn geen kosten verbonden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens.
 • Tweedehandse.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
 • Tweedehandse.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.Adverteren

 • Na registratie is het mogelijk om zonder kosten een advertentie te plaatsen op Tweedehandse.nl.
 • De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Tweedehandse.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
 • Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
 • Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan.

 

 • Multi Level Marketing advertenties
 • Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website
 • Advertenties met betrekking op affiliate / partner programma's
 • Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.

 

 • Het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.
 • Het is een adverteerder ten alle tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.
 • Tweedehandse.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
 • Tweedehandse.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.Afbeeldingen

 • Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen.
 • Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Tweedehandse.nl.
 • Tweedehandse.nl is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.Relatie adverteerder - gebruiker

 • Tweedehandse.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Tweedehandse.nl hierbij geen partij.
 • Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.
 • Tweedehandse.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.Betaalde diensten

 • Tweedehandse.nl biedt de mogelijkheid om advertenties extra te promoten, aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.
 • Tweedehandse.nl geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
 • Tweedehandse.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde "promoot mijn advertentie" voordelen.
 • Eenmaal aangeschafte munten en/of extra promotie wordt niet gerestitueerd.Overige aansprakelijkheid

 • Tweedehandse.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Tweedehandse.nl.
 • Tweedehandse.nl is niet verantwoordelijk voor sites die buiten het domein van Tweedehandse.nl vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, sites die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Tweedehandse.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.Onrechtmatige handelingen

 • Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Tweedehandse.nl het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft Tweedehandse.nl in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Tweedehandse.nl te ontzeggen.
 • Bij misbruik van Tweedehandse.nl kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
 • Bij oplichting verleend Tweedehandse.nl alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.Vrijwaring

 • Adverteerder vrijwaart Tweedehandse.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven beschreven punten.
 • De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Tweedehandse.nl moeten worden gemaakt.

 

Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Tweedehandse.nl van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.

 

Privacy Statement

Persoonlijke gegevens

 • Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contact gegevens te worden opgegeven. Deze contactgegevens worden gebruikt bij het plaatsen van advertenties. Bezoekers van Tweedehandse.nl kunnen met deze gegevens contact met u opnemen.
 • Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van Tweedehandse.nl.
 • Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan Tweedehandse.nl.

 

Techniek

 • Van elke bezoeker wordt het IP adres opgeslagen. Het IP adres wordt gebruikt om te kunnen traceren welke pagina's de bezoeker heeft bezocht.
 • Het IP adres wordt verstrekt aan justitie en of politie alleen wanneer wij hier een vordering voor ontvangen.
 • Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.Cookies

 • Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.
 • Google maakt gebruik van cookies om op Koopplaats.nl advertenties weer te geven.
 • Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u als bezoeker op basis van bezoek aan Tweedehandse.nl en andere websites op internet.
 • U kunt zich afmelden voor het gebruik van deze DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.Links

 • Adverteerders kunnen een link (website verwijzing) bij een advertentie plaatsen. Tweedehandse.nl is niet verantwoordelijk voor de content van deze websites.

 

Advertenties voor financiële producten die niet voldoen aan de wetgeving zijn niet toegestaan.

Advertenties voor financiële producten die niet voldoen aan de wetgeving (Wet op het financieel toezicht) zijn niet toegestaan. Voor het adviseren, bemiddelen en verkopen van financiële producten is vaak een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. Controleer via de website van de AFM consument.afm.nl of de aanbieder waarmee u zaken wilt doen een vergunning of een goedgekeurd prospectus van de AFM heeft. Ook kunt u hier kijken of de aanbieder op de waarschuwingslijst staat. Voor voorlichting, informatie en melding van eventuele misstanden over aanbieders van financiële producten, kunt u contact opnemen met de AFM. Dat kan bij het Meldpunt Financiële Markten via het contactformulier www.afm.nl/contact of via telefoonnummer 0900 - 5400 540 (EUR 0,05 per minuut).

 

Waarschuwing: Koop geen geneesmiddelen op advertentie sites

Geneesmiddelen zijn gevaarlijke stoffen. Alleen geregistreerde geneesmiddelen, herkenbaar via een RVG- of EU nummer zijn veilig en mogen onder begeleiding van een arts worden gebruikt. Het gebruik van een geneesmiddel dat gekocht is via een advertentie-site kan gezondheidsschade veroorzaken. Ze kunnen een restant zijn van een eerdere gebruiker, namaak zijn of er precies zo uit zien als het echte geneesmiddel, maar dat niet zijn.

Deze waarschuwing komt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Voor meer informatie https://www.igz.nl

 

Waarschuwing: Verhandeling honden en katten in België

10-12-2007 - De verantwoordelijken van een erkende inrichting (honden- en of kattenkwekerij, asiel, dierenpension of dierenhandelszaak) mogen alleen reclame maken voor de verhandeling van honden/katten, zowel in de pers als op internetsites mits de vermelding van hun erkenningsnummer. Dit nummer bestaat uit 2 letters (HK) en 8 cijfers.

Personen die geen erkenningsnummer bezitten, mogen enkel advertenties plaatsen in de gespecialiseerde pers en op gespecialiseerde websites. Tweedehandse.nl is geen gespecialiseerde website.

Deze waarschuwing komt van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Voor meer informatie health.fgov.be

 

Waarschuwing: Illegale handel van wilde dieren op internet

In Nederland is het verboden om een aantal soorten wilde dieren het land in te voeren en/of als huisdier te houden. Meestal gaat het om exotische dieren, zoals bepaalde vogels, maar ook apen, tijgers, reptielen en schildpadden.

Deze informatie komt van IFAW.
Voor meer informatie www.ifaw.org

 

Advertenties die de onderstaande artikelen en/of diensten bevatten of in strijd zijn met de Nederlandse wet zijn niet toegestaan.

 • Advertenties ter promotie van (betaalde) websites (spam)
 • Advertenties ter promotie van (betaalde) SMS diensten en/of 090x telefoonnummers
 • Advertenties ter promotie van bedrijven (spam)
 • Advertenties met volledige persoonsnamen
 • Alcohol voor consumptie (verzamelobjecten zijn wel toegestaan)
 • Bedreigde diersoorten of planten
 • Beledigend, discriminerend, gewelddadig of offensief gedrag
 • Bootleg CD's en DVD's
 • Drugs en producten voor drugsgebruik
 • E-mailbestanden of andere bestanden met persoongegevens
 • Financiële producten zoals leningen en verzekeringen
 • Geneesmiddelen of zelfmedicatie middelen
 • Gestolen objecten
 • Gevaarlijke en gereguleerde objecten
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gokwaren, zoals loten/online goksites
 • Het werven van personeel voor de erotische branche
 • Kinderporno
 • Legitimatiebewijzen, licenties van de overheid
 • Lichaamsdelen en –stoffen
 • Links naar andere vraag en aanbod- of veilingsites
 • Materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht van anderen zonder verkooplicentie heeft, bootlegs etc
 • Medische instrumenten en hulpmiddelen
 • MLM (netwerk marketing)
 • Objecten die te maken hebben met transportveiligheid en politiepenningen of uitrusting van de wetshandhavers
 • Obsceen materiaal
 • OEM-software
 • Ongeautoriseerde kopieën
 • Opneembare media waarvoor de wettelijk verplichte heffing niet is afgedragen
 • Overeenkomsten en tickets
 • Politieke uitlatingen
 • Replica’s en namaakartikelen
 • Geld verdienen advertenties
 • Tabaksproducten
 • Terroristische propaganda
 • Url's, e-mailadres, huisadres en/of telefoonummers in de advertentietekst zelf
 • Valse valuta's en/of postzegels
 • Verborgen wapens
 • Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
 • (Vuur)wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten
 • Vuurwerk
 • Waardepapieren

Toepasselijk recht.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Tweedehandse.nl worden bij uitsluiting berecht door een bevoegde rechter van het arrondissementgerecht in Arnhem.

 

 


Cookies op Tweedehandse.nl. Meer informatie of deze melding Verbergen?